Zaměstnanci

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky - AIU (12470)

zástupce vedoucího Ing. Josef Plášek, Ph.D.
Ing. Josef Plášek, Ph.D. 54 114 7193 B417b plasek (t) j (z) vut (t) cz
pedagogický tajemník Ing. Jana Gottvaldová, Ph.D.
Ing. Jana Gottvaldová, Ph.D. 54 114 7254 B421 Jana (t) Gottvaldova (z) vut (t) cz
Ing. Kateřina Floryánová 54 114 7251 B411 floryanova (t) k (z) fce (t) vutbr (t) cz

docent

doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D. 54 114 7252 B412 tomas (t) apeltauer (z) vut (t) cz
doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D. 54 114 7273 B424 milan (t) krbalek (z) vut (t) cz
doc. RNDr. Jiří Macur, CSc. 54 114 7249 B413 macur (t) j (z) fce (t) vutbr (t) cz
doc. Dr. Ing. Jan Podroužek 54 114 7258 B417c podrouzek (t) j (z) fce (t) vutbr (t) cz
doc. Ing. Jiří Rybička, Ph.D. 54 114 7278 B406 rybicka (t) j (z) fce (t) vutbr (t) cz

odborný asistent

Ing. Jana Gottvaldová, Ph.D. 54 114 7254 B421 Jana (t) Gottvaldova (z) vut (t) cz
Ing. Lenka Krejčová 54 114 7278 B405 krejcova (t) l (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Miroslav Menšík, Ph.D. 54 114 7256 B422, A336 mensik (t) m (z) vut (t) cz
RNDr. Helena Novotná 54 114 7260 B420 novotna (t) h (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Josef Plášek, Ph.D. 54 114 7193 B417b plasek (t) j (z) vut (t) cz
Ing. Josef Remeš, Ph.D. 54 114 7274 B421 josef (t) remes (z) vut (t) cz
RNDr. Hana Trnková 54 114 7260 B420 trnkova (t) h (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Michal Vojkůvka, Ph.D. 54 114 7257 B415 vojkuvka (t) m (z) fce (t) vutbr (t) cz

asistent

Ing. Bc. Lucie Dobiášová 54 114 7273 B424 Lucie (t) Dobiasova (z) vut (t) cz
Ing. David Jun 54 114 7253 B416 david (t) jun (z) vut (t) cz
Ing. Martina Kratochvílová 54 114 7253 B416 Martina (t) Kratochvilova1 (z) vut (t) cz
Ing. Rostislav Krč 54 114 7273 B424 rostislav (t) krc (z) vut (t) cz
Ing. Michal Nováček 54 114 7253 B416 novacek (t) m (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Petra Okřinová 54 114 7254 B421 Petra (t) Okrinova (z) vut (t) cz
Ing. Ondřej Pilný 54 114 7253 B416, D212 Ondrej (t) Pilny (z) vut (t) cz
Ing. Ondřej Uhlík 54 114 7253 B416 ondrej (t) uhlik (z) vut (t) cz

vědecký pracovník

Ing. Zuzana Švédová, Ph.D. 54 114 7273 B424 zuzana (t) svedova (z) vut (t) cz
Ing. Arnošt Vespalec 54 114 3259 B406 Arnost (t) Vespalec (z) vut (t) cz

tech.-hosp. pracov.

Ing. Kateřina Floryánová 54 114 7251 B411 floryanova (t) k (z) fce (t) vutbr (t) cz
Soňa Kořínková 54 114 7251 B411 korinkova (t) s (z) fce (t) vutbr (t) cz
Petr Krištof 54 114 7255 B429 kristof (t) p (z) vutbr (t) cz
Bc. Rudolf Novák 54 114 7254 B416 novak (t) r (z) fce (t) vutbr (t) cz
Bc. Martin Pařil 54 114 7276 B403 martin (t) paril (z) vut (t) cz

prac. děln. povolání

Ivana Stanová stanova (t) i (z) fce (t) vutbr (t) cz

externí zaměstnanec

doc. Ing. Aleš Krejčí, CSc. 54 114 7254 B421 krejci (t) a (z) fce (t) vutbr (t) cz
Božena Mikšíková 54 114 7141 A316 miksikova (t) b (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Vilém Pařil, Ph.D. 54 114 7273 B424 vilem (t) paril (z) vut (t) cz
Ing. Jiří Paukrt paukrt (t) j (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Jana Pražáková prazakova (t) j (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Zdenka Rosecká, Ph.D. 54 114 7273 B424 Zdenka (t) Rosecka (z) vutbr (t) cz
Mgr. Marek Ščerba 54 114 7252 B403 scerba (t) m (z) fce (t) vutbr (t) cz