Zaměstnanci

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky - AIU (12470)

zástupce vedoucího Ing. Ondřej Pilný, Ph.D.
Ing. Ondřej Pilný, Ph.D. 54 114 7253 B416 Ondrej (t) Pilny (z) vut (t) cz
pedagogický tajemník Ing. Jana Gottvaldová, Ph.D.
Ing. Jana Gottvaldová, Ph.D. 54 114 7254 B421 Jana (t) Gottvaldova (z) vut (t) cz
Ing. Kateřina Floryánová 54 114 7251 B411 floryanova (t) k (z) fce (t) vutbr (t) cz

docent

doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D. 54 114 7252 B412 tomas (t) apeltauer (z) vut (t) cz
doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D. 54 114 7273 B424 milan (t) krbalek (z) vut (t) cz
doc. RNDr. Jiří Macur, CSc. 54 114 7249 B406 macur (t) j (z) fce (t) vutbr (t) cz
doc. Dr. Ing. Jan Podroužek 54 114 7258 B417c Jan (t) Podrouzek (z) vut (t) cz
doc. Ing. Jiří Rybička, Ph.D. 54 114 7278 B406 rybicka (t) j (z) fce (t) vutbr (t) cz

odborný asistent

Ing. Rostislav Krč, Ph.D. 54 114 7273 B413 rostislav (t) krc (z) vut (t) cz
Ing. Lenka Krejčová 54 114 7278 B405 krejcova (t) l (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Miroslav Menšík, Ph.D. 54 114 7256 B422, A336 mensik (t) m (z) vut (t) cz
RNDr. Helena Novotná 54 114 7260 B420 novotna (t) h (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Ondřej Pilný, Ph.D. 54 114 7253 B416 Ondrej (t) Pilny (z) vut (t) cz
Ing. Josef Plášek, Ph.D. 54 114 7193 B417b plasek (t) j (z) vut (t) cz
Ing. Josef Remeš, Ph.D. 54 114 7274 B421 josef (t) remes (z) vut (t) cz
RNDr. Hana Trnková 54 114 7260 B420 trnkova (t) h (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Michal Vojkůvka, Ph.D. 54 114 7257 B415 vojkuvka (t) m (z) fce (t) vutbr (t) cz

asistent

Ing. Bc. Lucie Dobiášová 54 114 7273 B424 Lucie (t) Dobiasova (z) vut (t) cz
Ing. David Jun 54 114 7253 B416 david (t) jun (z) vut (t) cz
Ing. Petra Okřinová 54 114 7254 B421 Petra (t) Okrinova (z) vut (t) cz
Ing. Martina Pálková 54 114 7253 B416 Martina (t) Kratochvilova1 (z) vut (t) cz
Ing. Ondřej Uhlík 54 114 7253 B416 ondrej (t) uhlik (z) vut (t) cz

vědecký pracovník

Ing. Zuzana Švédová, Ph.D. 54 114 7273 B424 zuzana (t) svedova (z) vut (t) cz
Ing. Arnošt Vespalec 54 114 3259 B406 Arnost (t) Vespalec (z) vut (t) cz

tech.-hosp. pracov.

Ing. Kateřina Floryánová 54 114 7251 B411 floryanova (t) k (z) fce (t) vutbr (t) cz
Petr Krištof 54 114 7255 B429 kristof (t) p (z) vut (t) cz
Bc. Martin Pařil 54 114 7276 B403, P1-2.07 martin (t) paril (z) vut (t) cz

externí zaměstnanec

Ing. Tomáš Fečer, Ph.D. B424 135414 (z) vutbr (t) cz
doc. Ing. Aleš Krejčí, CSc. 54 114 7254 B421 krejci (t) a (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Vilém Pařil, Ph.D. 54 114 7273 B424 vilem (t) paril (z) vut (t) cz
Ing. Zdenka Rosecká, Ph.D. 54 114 7273 B424 Zdenka (t) Rosecka (z) vut (t) cz