Profil ústavu

Ústav automatizace inženýrských úloh

Garantujeme odborné předměty ve studijních programech Městské inženýrství a Environmentálně vyspělé budovy. Zajišťujeme výuku CAD a BIM aplikací a nabízíme předměty zaměřené na algoritmizaci inženýrských úloh a programování.
Pracovníci ústavu jsou řešiteli a spoluřešiteli  národních i mezinárodních výzkumných projektů. Ústav spolupracuje na projektech aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje TA ČR a Ministerstva vnitra ČR.
Pořádáme kurzy celoživotního vzdělávání pro stavební praxi, odbornou veřejnost a veřejnou správu.

 

Aktuální odborná témata ústavu

  • Stavebnictví 4.0 – aplikace digitalizace a automatizace.
  • Informační modelování staveb (BIM),
  • Správa budov (Facility management).
  • Využívání virtuální a rozšířené reality (VR/AR) v architektuře.
  • Modelování silniční dopravy.
  • Modelování pohybu osob v budovách a na veřejných prostranstvích.
  • Zpracování a analýza dat ve stavebnictví.

 

Pedagogické aktivity jsou propojeny s potřebami studijních oborů: ústav zajišťuje v základních kurzech výuku CAD systémů a informačních technologií obecně. V navazujících magisterských studijních programech se výuka postupně rozšiřuje směrem k databázovým technologiím, informačnímu modelování budov (BIM), facility managementu, numerickému modelování stavebních konstrukcí budov a jejich vnitřního prostředí, modelům evakuace osob a šíření požáru, a v neposlední řadě také 3D tisku stavebních materiálů.