Věda a výzkum

V oblasti vědy a výzkumu je ústav stále aktivnější v projektech aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, převážně financovaných Technologickou agenturou ČR a Ministerstvem vnitra ČR. Řešené projekty jsou zaměřeny zejména na požární bezpečnost a související ochranu měkkých cílů, virtuální realitu ve stavebnictví, informační modelování budov a využití 3D tisku ve vývoji nových stavebních prvků.

 

Zaměstnanci ústavu jsou členy řady významných rad a panelů, mezi kterými lze zmínit tyto:

  • Technologická agentura ČR: Výzkumná rada
  • ČVUT v Praze, Fakulta dopravní: Vědecká rada
  • Ministerstvo vnitra: Stálý poradní sbor pro ochranu měkkých cílů
  • Ministerstvo dopravy: Koordinační rada ministra pro inteligentní dopravní systémy (KR-ITS)
  • MŠMT: Odborná tematická skupina pro Horizon 2020, oblast Smart, Green and Integrated Transport
  • World Road Association-PIARC
  • Technologická platforma „Energetická bezpečnost ČR“
  • International Project Management Association
  • IFMA: International Facility Management Association