Šablony

Šablony pro CAD a BIM

Šablony pro ArchiCAD, AutoCAD, Revit lze stáhnout na stránkách projektu Stavební výkresy.

Stavební výkresy jsou studijní opora pro kreslení výkresů stavební části, zejména výkresů architektonicko-stavebního řešení. Studijní opora obsahuje grafické značky a vzorové soubory, které jsou potřebné pro zpracování studentských prací odevzdaných žáky v průběhu jejich studia.

Šablona pro LaTeX

Šablona pro sazbu závěrečných prací včetně online kurzu LaTeXu.

Kurz a šablonu připravil Václav Sadílek, Jan Eliáš, Josef Květoň, kolegové z STM.

Šablona pro Word

Typografická šablona ProWord pro Microsoft Word vytvořená v souladu typografickými normami ČSN ISO a doplněná o nástroje pro snadnější psaní odborných textů.

Autorem šablony je Petr Pecháček a byla vytvořena v rámci projektu oktaedr.