Design Thinking

Co je designové myšlení na 1 A4

Designové myšlení (design thinking) je specifické nastavení mysli a zároveň proces pro kreativní řešení komplexních problémů, které nemají jedno správné řešení. Řešení takových problémů (v praxi označované jako wicked problems, neboli zapeklité problémy) vyžaduje jiný přístup.

Designové myšlení je možné zobecnit a jeho základy naučit širokou veřejnost a studenty, techniky i budoucí inženýry. V zahraničí je designové myšlení součástí učebních osnov, příp. jsou jeho principy aplikovány v odborných a projektových předmětech, viz Finsko a USA (Stanford School).

Posláním designového myšlení je tranformovat pozorování v poznání a poznání v řešení, produkty a služby, které zlepšují život lidí. (T. Brown & Katz)

Designové myšlení jako proces

V českém prostředí si pod pojmem “design” často stále představujeme pouze estetickou kvalitu, nicméně “designovat” znamená “navrhovat/vytvářet” řešení.

Principy designového myšlení jsou velmi často uplatňovány v praxi při vývoji zařízení, produktů i služeb a mnohdy jsou procesy se zaměřením na Human Center Design (HCD) a User Experience (UX) propsány do interních postupů firem a institucí.

Tyto principy užívají jak lídři v oblasti strojírenství, automotive (Škoda, …), IT (Google, Microsoft, IBM, SAP…), tak i menší subjekty, kteří potřebují uvést na trh produkt, službu, která bude fungovat, či řeší změnu na úrovni change managementu.

Příklad z praxe

Zdroje

  • Text: Studijní materiály MUNI KISK (Matěj Káninský)
  • Obrázky: Nielsen Norman Group