Detail závěrečné práce

Výpis zaměstnanců WP API

Navrhování územních celků s využitím pokročilých technologií

AR: 2016/17

Student

Nováček Michal

Vedoucí

Ing. Josef Remeš, Ph.D.

Anotace

Předmětem práce je definování oslunění, jakožto fyzikálního faktoru ovlivňujícího stavby, z pohledu normových předpisů České republiky. Dále se práce zabývá optimalizací projekčních postupů, a také mírou kvality norem pro oslunění. Závěrem je na konkrétním příkladu zpracována analýza oslunění více způsoby.

Summary

The subject of the thesis is to define sunlight illumination as a building-influencing physical factor from the perspective of the technical standards in the Czech Republic. It aims to optimize the draft making process, and a quality of selected technical standards for sunlight illumination in the Czech Republic. In conclusion there is an example of a sunlight illumination analysis in different ways.

Citace

NOVÁČEK, Michal. Navrhování územních celků s využitím pokročilých technologií. Brno, Rok 2016, XX s. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky. Vedoucí práce: Ing. Josef Remeš, Ph.D..