Detail závěrečné práce

Výpis zaměstnanců WP API

Navrhování územních celků s využitím pokročilých technologií

AR: 2016/17

Student

Špaček Jan

Vedoucí

Ing. Josef Remeš, Ph.D.

Anotace

Tato práce se zabývá problematikou navrhování územních celků s ohledem na proudění vzduchu v městské oblasti a vznik UHI (městských tepelných ostrovů). Posuzuje základní aspekty ovlivňující návrh uličního prostoru. Každá stavba, strom, překážka ovlivňuje proudění okolního vzduchu, vytváří oblasti větrného stínu, kde je zvýšená koncentrace znečištěného vzduchu. Vytváří také oblasti se zvýšenou rychlostí vzduchu, které jsou nepříjemné pro pobyt. Pochopením důležitosti této problematiky a jejím začlenění s použitím pokročilých technologií do projektování městských územních celků jsme schopni vytvořit zdravé a příjemné městské prostředí pro pobyt a užívání.

Summary

This thesis focuses on the design of urban areas in regards of the air flow and the creation of Urban Heat Islands. It reviews basic aspects influencing the design of streets. Every building, tree, or obstacle obstructs the air flow and creates the wind shadow, where the air pollution increases. It also creates areas of higher wind speed, in which public comfort is reduced. By understanding the importance of this process and by implementing it into the urban planning process, using advanced technology we can create healthy urban environment.

Citace

ŠPAČEK, Jan. Navrhování územních celků s využitím pokročilých technologií. Brno, Rok 2016, XX s. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky. Vedoucí práce: Ing. Josef Remeš, Ph.D..