Výběrové řízení

Hledáme POMVĚDY … vyhlásili jsme výběrové řízení na pozici dvou pomvědů na AIU. Časový rozsah je 15 hodin měsíčně od 09/2020 do 06/2021.
Je potřeba podat přihlášku + stručný životopis a elektronicky nebo písemně odevzdat do čtvrtku 24. 9. 2020 na sekretariát AIU paní Kateřině Floryánové.